Operační program Zaměstnanost

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009339

Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021

Název projektu:  Škola také potřebuje pečovat o zaměstnance jako kterákoliv jiná firma

Příjemce dotace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Cíl projektu: Základní škola Kaplického v Liberci prošla na jaře 2017 genderovým auditem. Tento projekt na něj reaguje a rozvíjí klíčová doporučení závěrečné zprávy. Prioritami jsou přitom: 1) moderní transparentní systém řízení lidí, 2) nastavení rovných podmínek pro hodnocení lidských zdrojů, 3) vytvoření nadčasového systému péče o zaměstnané muže a ženy, 4) najít polohu pro vnější komunikaci školy jako otevřeného vstřícného zaměstnavatele, který dokáže pozitivně zhodnotit rozdílnosti.

Plakát ke stažení ZDE