GDPR

GDPR 2018-09-02T14:40:45+00:00

Pověřenec školy: Mgr. Radek Hanuš
Kontakt: poverenecgdpr@zs-kaplickeho.cz

SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ