Pověřenec školy: Mgr. Radek Hanuš
Kontakt: poverenecgdpr@zs-kaplickeho.cz

SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ