Aktuální složení Školské rady:

Zástupce zřizovatele  Hana Kaiserová
Zástupce pedagogických pracovníků
Bc. Marta Ježková (předsedkyně) Mgr. Lukáš Javůrek
Zástupce zákonných zástupců
Gabriela Malinská Hana Trávníčková

Funkční období Školské rady:

15. 06. 2021 – 30. 06. 2024