Školní družina

Školní družina 2018-03-31T10:43:34+00:00

Pro aktuality klikněte ZDE

Kapacita školní družiny pro ZŠ Kaplického je nyní 120 míst a je zcela naplněna.


Oddělení ŠD a jejich vychovatelky:

ŠD I – „Červeňásci“ – Ing. Marcela Jirásková Cinková

ŠD II – „Modrásci“ – Radka Bockschneiderová

ŠD III – „Žluťásci“ – Eva Sopková

ŠD IV – „Zeleňásci“ – Mgr. Alena Ježková

Kroužek volnočasových aktivit – „Bělásci“ – Lucie Nováková


Provozní doba ŠD:

ranní 6:30h – 7:40h, při dělené výuce do 8:45h
odpolední 11:40h – 16:30h

Příchod do ranní ŠD nejpozději v 7:30h, při děleném vyučování do 7:30h nebo mezi 7:40 – 8:45h.
Zvoňte na zvonek ŠD I – „Červeňásci“ – platí pro všechna oddělení.

Odchod dětí po obědě nejpozději ve 13:00h nebo následně po 15:00h.
Čas od 13:00 do 15:00h je vyhrazen pro výchovné a vzdělávací činnosti v ŠD nebo pobyt venku.


Postup při vyzvedávání dětí ze ŠD, příp. Kroužku volnočasových aktivit:

Při vyzvedávání dětí ze školní družiny zvoňte prosím na označené zvonky takto:

 • ŠD oddělení I. „Červeňásci“ (děti z PT, 1.B a část dětí z 2.A) – zvonek ŠD I
 • ŠD oddělení II. „Modrásci“ (děti z 1.A, 2.B) – zvonek ŠD II
 • ŠD oddělení III. „Žluťásci“ (děti z 2.A, 3.A a 3.B) – zvonek ŠD III
 • ŠD oddělení IV. „Zeleňásci“ (děti z 3.B, 4.A a 4.B) – zvonek ŠD IV
 • Kroužek volnočasových aktivit „Bělásci“  – (děti nezařazené do ŠD) – zvonek Volnočasové aktivity

Pro lepší orientaci jsou jednotlivé zvonky barevně odlišeny.

Po zazvonění a představení se rodiče, prarodiče či jiné zmocněné osoby, oznamte celé jméno dítěte, které vyzvedáváte a poté na něj počkejte v prostorách šaten ZŠ.


Co potřebují děti do školní družiny

 • převlečení na pobyt venku dle ročního období a aktuálního počasí, vše podepsané a uložené v látkovém sáčku. Je vhodné přidat i pláštěnku pro případ deštivého počasí.
 • plastovou lahev na pití
 • 1ks ovocného sirupu na školní pololetí
 • 1 balení papírových kapesníčků

Upozornění!
Hračky z domova si děti nosí do ŠD na vlastní odpovědnost a není dovoleno hračky ve školní družině měnit s ostatními dětmi. Předejdeme tím mnohým nedorozuměním mezi dětmi a rodiči.


Platba za docházku do školní družiny:

Příspěvek za docházku do školní družiny činí za každý započatý měsíc 200,- Kč.
září – prosinec – 800,- Kč – do konce měsíce září

leden – červen – 1200,- Kč – do konce měsíce ledna

Platba za docházku do Kroužku volnočasových aktivit:

Příspěvek za docházku do Kroužku volnočasových aktivit činí za každý započatý měsíc 300,- Kč.

září – prosinec – 1200,- Kč – do konce měsíce září

leden – červen – 1800,- Kč – do konce měsíce ledna

V obou případech prosíme uhradit částku bezhotovostním převodem a to následujícím způsobem:

číslo účtu : 5470132/0800 – vedený u České spořitelny a.s.

Na platebním příkazu nezapomeňte uvádět variabilní symbol, který Vám byl sdělen na začátku měsíce září a ve zprávě pro příjemce uvádějte vždy celé jméno žáka, za kterého je platba prováděna.

Při nejasnostech prosím kontaktujte vychovatelky ŠD.


Přihlášky do ŠD na školní rok 2017/2018

Pokud máte zájem, aby ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo Vaše dítě školní družinu, prosím, vyzvedněte si u vychovatelek ŠD přihlášku. Vyplněnou odevzdejte spolu s čestným prohlášením nejpozději do 4. 9. 2017 (včetně). Pozdějšímu přihlášení bude vyhověno pouze v případě volných míst v ŠD.

Kritéria k zařazení dítěte do ŠD:

 1. Žák přihlášený k pravidelné docházce do ŠD
 2. Žák, jehož oba rodiče (zákonní zástupci) jsou zaměstnáni a zároveň nejsou na mateřské nebo rodičovské dovolené – nutno doložit čestným prohlášením (formulář k dispozici u vychovatelek ŠD spolu s přihláškou)
 3. Ročník ZŠ – v pořadí PT, 1., 2., 3., 4. a 5.třída

V případě nerozhodnosti ­ shodě všech kritérií u více žáků ­ bude o umístění dítěte do ŠD rozhodnuto na základě losování.

Po vyčerpání volných míst ŠD bude Vašim dětem nabídnut Kroužek volnočasových aktivit.