Přijatí žáci pro školní rok 2020-21

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, kdy se zápisu nemohou zúčastnit děti, budou žádosti o přijetí do 1. třídy vybírány 23. 04.2020 od 13:00 do 18:00 a to formou:

  1. do datové schránky školy
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. “klasickou” poštou,
  4. do schránky školy (dle pokynů jednotlivých spádových škol),
  5. vhození do sběrného boxu (umístěný před vchodem do ZŠ)

K žádosti je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

ZS Kaplickeho-LBC-kriteria prijeti 2020

Zápis do šk. roku 2020/2021

Liberecké školy pro letošní rok využívají k zápisu do 1. ročníků portál https://zapisyzs.liberec.cz/ . V souvislosti s mimořádnými opatřeními (aktuality sledujte na stránkách školy www.zs-kaplickeho.cz), kdy se zápisu nemohou zúčastnit děti, budou žádosti o přijetí do 1. třídy vybírány od 13:00 do 18:00 a to formou: datová schránka, email s elektronickým podpisem, poštou, případně vhození do sběrného boxu (umístěný před vchodem do ZŠ). Žádám zájemce o waldorfské třídy, aby přihlášku označili v pravém horním rohu velkým tiskacím písmenem W

I. fáze – vydávání žádostí – 6. dubna 2020 až 22. dubna 2020

II. fáze – sběr vyplněných žádostí – 23. dubna 2020 od 13:00 do 18:00

v budově školy na adrese: Kaplického 384, 463 12 Liberec 25 a to formou: datová schránka, email s elektronickým podpisem, poštou, případně vhození do sběrného boxu (umístěný před vchodem do ZŠ). Žádám zájemce o waldorfské třídy, aby přihlášku označili v pravém horním rohu velkým tiskacím písmenem W

Zápis se skládá ze dvou částí:  1. část je motivační rozhovor s dítětem pro ověření školní zralosti a 2. část je pro rodiče – vyplnění údajů potřebných pro školní matriku. Na zápis není třeba dítě nijak zvlášť připravovat nebo něco učit, naopak ho ujistěte, že se nemusí ničeho obávat.

Pro rychlejší a plynulejší zvládnutí vlastního zápisu si můžete rezervovat čas zápisu v rezervačním systému na portále https://zapisyzs.liberec.cz/ v ojedinělých případech na tel. 739 329 110. Předejdete tak zbytečnému čekání.  V souvislosti s mimořádnými opatřeními (aktuality sledujte na stránkách školy www.zs-kaplickeho.cz), kdy se zápisu nemohou zúčastnit děti, budou žádosti o přijetí do 1. třídy vybírány od 13:00 do 18:00 a to formou: datová schránka, email s elektronickým podpisem, poštou, případně vhození do sběrného boxu (umístěný před vchodem do ZŠ). Žádám zájemce o waldorfské třídy, aby přihlášku označili v pravém horním rohu velkým tiskacím písmenem W


Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené do  31. 8. 2014.  .

K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Přípravná třída přijímá děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, přednostně děti s odkladem a dítě musí mít z poradny  doporučení pro vřazení do přípravné třídy.

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme 1 běžnou, 1 waldorfskou a 1 přípravnou třídu.


Pro waldorfské třídy probíhá  test připravenosti dítěte v rámci zápisu; test vychází z testu školní připravenosti s důrazem na schopnost práce dle Waldorfské pedagogiky a bude veden řízeným rozhovorem – v případě trvání mimořádného opatření se uskuteční za pomocí elektronického dotazníku a krátkou videokonzultací v trvání max 15min)    :  v případě dotazů se obraťte na paní Hrůzovou 736422917 nebo na ředitele – 608439020

Žádám zájemce, aby na žádost uvedli email (pro zaslání přiděleného registračního čísla) a zájemce o waldorfské třídy, aby přihlášku označili v pravém horním rohu velkým tiskacím písmenem W


Kritéria pro přípravnou třídu 2020/21

Kritéria pro 1.  třídy 2020/21