Přijatí žáci pro školní rok 2019-20

ZS Kaplickeho-LBC-kriteria prijeti 2019

Zápis do šk. roku 2019/2020

Liberecké školy pro letošní rok využívají k zápisu do 1. ročníků portál https://zapisyzs.liberec.cz/ . Tam se můžete i objednat na konkrétní čas Vašeho zápisu.

I. fáze – vydávání žádostí – 8. dubna 2019 až 24. dubna 2019

V případě problémů s vyplněním žádosti se můžete obrátit na sekretariát školy tel. 739 329 110.

II. fáze – sběr vyplněných žádostí – 25. dubna 2019 od 14:00 do 18:00

v budově školy na adrese: Kaplického 384, 463 12 Liberec 25

Zápis se skládá ze dvou částí:  1. část je motivační rozhovor s dítětem pro ověření školní zralosti a 2. část je pro rodiče – vyplnění údajů potřebných pro školní matriku. Na zápis není třeba dítě nijak zvlášť připravovat nebo něco učit, naopak ho ujistěte, že se nemusí ničeho obávat.

Pro rychlejší a plynulejší zvládnutí vlastního zápisu si můžete rezervovat čas zápisu v rezervačním systému na portále https://zapisyzs.liberec.cz/ v ojedinělých případech na tel. 739 329 110. Předejdete tak zbytečnému čekání.


Den otevřených dveří proběhne 11.4.2019 od 14:00 do 18:00.  Nemůžete-li se účastnit dne otevřených dveří a přesto se zajímáte o naši školu, pak se můžete dohodnout telefonicky s paní zástupkyní Zdeňkou Vítovou  (tel.: 605 471 542) na možné návštěvě.

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2013.

K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Přípravná třída přijímá děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, přednostně děti s odkladem a dítě musí mít z poradny  doporučení pro vřazení do přípravné třídy.


Ve školním roce 2019/2020 otevíráme 1 běžnou, 1 waldorfskou a 1 přípravnou třídu.


Pro waldorfské třídy probíhá předzápis:  (na ZŠ Gollova) 8. a 9.4. 2019


Kritéria pro přípravnou třídu 2019/20

Kritéria pro 1.  třídy 2019/20Seznam přijatých Žáků ke dni 16.5. 2018 naleznetezde.

Liberecké školy pro letošní rok využívají k zápisu do 1. ročníků portál https://zapisyzs.liberec.cz/ . Tam se můžete i objednat na konkrétní čas Vašeho zápisu.

I. fáze – vydávání žádostí – 3. dubna 2018 až 25. dubna 2018

V případě problémů s vyplněním žádosti se můžete obrátit na sekretariát školy tel. 739 329 110.

II. fáze – sběr vyplněných žádostí – 26. dubna 2018

v budově školy na adrese: Kaplického 384, 463 12 Liberec 25

Zápis se skládá ze dvou částí:  1. část je motivační rozhovor s dítětem pro ověření školní zralosti a 2. část je pro rodiče – vyplnění údajů potřebných pro školní matriku. Na zápis není třeba dítě nijak zvlášť připravovat nebo něco učit, naopak ho ujistěte, že se nemusí ničeho obávat.

Pro rychlejší a plynulejší zvládnutí vlastního zápisu si můžete rezervovat čas zápisu v rezervačním systému na portále https://zapisyzs.liberec.cz/ v ojedinělých případech na tel. 739 329 110. Předejdete tak zbytečnému čekání.


 

Den otevřených dveří proběhne 10.4.2018 od 14:00 do 18:00.  Nemůžete-li se účastnit dne otevřených dveří a přesto se zajímáte o naši školu, pak se můžete dohodnout telefonicky s paní zástupkyní Zdeňkou Vítovou  (tel.: 605 471 542) na možné návštěvě.

Povinná školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2012.

K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Přípravná třída přijímá pouze děti s odkladem povinné školní docházky a dítě musí mít z poradny  doporučení pro vřazení do přípravné třídy.


 

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme 1 běžnou, 1 waldorfskou a 1 přípravnou třídu.

Den otevřených dveří: 10.4.2018 od 14:00 do 18:00


 

I.Fáze zápisu – vydávání žádostí: od 3. 4. 2018 do 26. 4. 2018 na portále – odkaz bude dodán po 20.4.2018

II.Fáze zápisu: sběr vyplněných žádostí 26.4.2018

Pro waldorfské třídy probíhá předzápis  předzápis: 19. (15-19) a 20. (8:00-19:00) března 2018 (na ZŠ Gollova)


 

Kritéria pro přípravnou třídu 2018/19

Kritéria pro 1.  třídy 2018/19