Zástupci žákovského parlamentu ve školním roce 2016/2017:

  1. A – Petra Sedláčková, Michal Podzemský
  2. B – Simona Müllerová, Matyáš Holý
  3. A – Adéla Kotrmanová, David Vedral
  4. B – Monika Ferková, Matěj Blažek
  5. A – Bára Balická, Filip Horák
  6. A – Natalia Capustean, Matyáš Cejnar
  7. A – Zuzana Michálková, Jakub Jungman
  8. A – Kateřina Górská, Tomáš Valta

Žákovský parlament zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy, vyjadřuje se k problémům, řeší připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, aktivně se podílí na životě školy.

Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok, jako zástupci jednotlivých tříd čtvrtého až devátého ročníku. Z každé třídy jsou vybráni dva zástupci (dívka, chlapec). Zároveň jsou zvoleni i předseda a místopředseda žákovského parlamentu. Hlavním úkolem zástupců v parlamentu je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.

Každý měsíc se koná zasedání parlamenťáků v knihovně, kde se projednávají různé problémy, které se týkají jak školy, tak i samotných žáků.

Škola je zapojena v projektu Škola pro demokracii, jehož součástí je zmapování školy v osmi oblastech (dokumenty školy, nástroje komunikace, práce s pravidly a třídou atd.). Mapování představuje nástroj, s jehož pomocí zjistíme, kde má naše škola silné stránky a jak je můžeme ještě posílit.

Vedoucím školního parlamentu pro tento školní rok je p. učitel L. Javůrek. Zasedání parlamentu se účastní za vedení školy pí. Z. Vítová.

Další zasedání školního parlamentu se koná ve čtvrtek 10. listopadu od 14 hodin.