Naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost k naší škole; kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR.

Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu?

  • Funguje jako čipová karta ve školní jídelně.
  • Je oficiálním průkazem žáka naší školy.
  • Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako ideální doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného.
  • Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je také omezena dobou docházky na základní školu.
  • Školní ISIC Školák je levnější! Průkaz stojí jen 250 Kč na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo školu stojí 350 Kč na jeden rok). V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč.

 

Jak si průkaz objednat?

Agendu ISIC na naší škole řeší pan Ladislav Flegl.

V průběhu září uhraďte, prosím, poplatek 250,- Kč na účet školy 5470132/0800. Poplatek lze uhradit i hotově v kanceláři školy. Pro identifikaci platby nemusíte zadávat variabilní symbol, pouze v poznámce platby uveďte příjmení – třídu – ISIC.

Na e-mail: flegl@zs-kaplickeho.cz pošlete průkazovou fotografii žáka, do textu uveďte jméno a třídu.

Doporučujeme použít digitální fotku portrétového typu (děti lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlým pozadím) nebo zaslat kvalitní sken papírové průkazové fotografie.

Vyplněnou a podepsanou žádost o průkaz, přineste do školy a prostřednictvím třídní učitelky předejte. Žádosti budou vždy k 1. a 15. v měsíci odesílány ke zpracování.

Hotový průkaz s pouzdrem a šňůrkou na krk bude žákům vydán ve škole.

Žádost o vystavení průkazu ISIC scholar