Historie současné školy sahá do roku 1989. Tehdy byla k 1. září otevřena 4. Základní škola v Doubí. Původní škola byla určena pro žáky 1. až 4. ročníku. Budova měla 9 učeben s kabinety a dvě malá oddělení školní družiny. Vzhledem k počtu žáků a počtu tříd byla využívána také stará budova školy na Hodkovické ulici a další budova byla využívána jako školní družina pro devět oddělení.

V důsledku odlivu žáků ( stárnutí sídliště, nejistota nástupu dětí na druhý stupeň apod.) byla postupně využívána pouze budova nové školy a to i pro školní družinu. Situace byla řešena magistrátem města v součinnosti s tehdejším školským úřadem, v červnu 2000 byl odsouhlasen druhý stupeň a škola byla zařazena mezi plně organizované školy. Nicméně k 1.9.2009 navštěvovalo školu 150 žáků.

V současnosti má „ Základní škola“ celkem 18  tříd a 1. přípravnou třídu – celkem k 30.3.2020 422 žáků a dětí a dvě odloučené pracoviště.  Škola má k dispozici 3 moderní odborné učebny (jazyková, přírodovědná a výpočetní), venkovní učebnu a v plánu je vybudování nové praktické učebny – 3D tisk, 3D brýle, praktické činnosti,..) V plánu je renovace školního hřiště, pro které je v okolí školy dostatek prostoru.