Vážení rodiče,

vzhledem k neměnící se situaci kolem lyžařských center a zejména k nejistým okolnostem návratu žáků 7. ročníku do škol přistupuje ředitel školy ke zrušení lyžařského výcviku pro školní rok 2020/2021.

Všem žákům bude nabídnut lyžařský výcvik i v 8. ročníku studia, tedy v následujícím školním roce 2021/2022.

 

Uhrazené zálohy mohou zákonní zástupci vyzvedávat na sekretariátu školy od 15. února 2021.