Vážení rodiče, milí studenti,

dovolte, abychom vás touto cestou seznámili s novinkou, kterou bychom rádi pozvedli celkovou úroveň vzdělávání na naší škole.

Máme za sebou dva velmi netradiční a velmi náročné roky. Rádi bychom všem žákům naší školy umožnili rozvoj schopností a vědomostí v maximální možné míře. Od září 2021 proto otevíráme první centra Nadání.

V rámci těchto center bude možné probírat dané oblasti z různých perspektiv a do větší hloubky. Všichni se budou na výsledku podílet společně, budeme řešit neznámé problémy, budeme se snažit porozumět věcem kolem nás, vyzkoušíme netradiční metody a pokusy.

Rádi bychom otevřeli co nejvíce center, ale zatím jdeme poklidnější cestou. Pokud byste měli o nějaké centrum zájem, určitě nás neváhejte kontaktovat.

Více informací naleznete zde: https://youtu.be/WzElWt0cCXA