V souvislosti s mimořádnými opatřeními, kdy se zápisu nemohou zúčastnit děti, budou žádosti o přijetí do přípravné třídy 23. 04.2020 od 13:00 do 18:00 a to formou:

  1. do datové schránky školy
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. “klasickou” poštou,
  4. do schránky školy (dle pokynů jednotlivých spádových škol),
  5. vhození do sběrného boxu (umístěný před vchodem do ZŠ)

K žádosti je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte a popřípadě doklady o odkladu povinné školní docházky a doporučení z PPP nebo SPC. Pokud doklady nemáte, dodáte je až po vyšetření.

Případné dotazy na tel. 608439020

a odkaz na přihlášku a kritérie