V rámci výtvarné výchovy jsme se podívali do mikro světa organismů, konkrétně na buňku pod mikroskopem. Mohla být rostlinná, nebo zvířecí, každopádně ale musela být originální. Zadání tedy znělo jasně: vymyslet ve dvojici vlastní buňku, originálně ji pojmenovat, nakreslit její řez a vtipně popsat její části. Vše muselo být vtipné a zároveň působit odborně. Žákům se práce povedly, u vymýšlení vtipných názvů se velice pobavili.