Kandidáty pro volby do rady může navrhovat každý, a to v písemné podobě na adresu Kaplického
384, Liberec 25, 463 12 ve lhůtě do 31.10.2019. Na návrhy podané po této lhůtě nebude brán zřetel.

Vice o volbách zde.