Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 17. února 2011 proběhlo na Základní škole Kaplického školní kolo recitační soutěže. Recitace se týkala žáků celé školy, kromě žáčků první třídy. Soutěžilo se ve 4 kategoriích, a to:

  • žáci 2. a 3. ročníku
  • žáci 4. a 5. ročníku
  • žáci 6. a 7. ročníku
  • žáci 8. a 9. ročníku

Je nutné pochválit všechny soutěžící za jejich píli a svědomitý přístup. Přes drobné výpadky paměti či váhavé komolení složitých slov byla soutěž na velmi kvalitní úrovni. Mohli jsme slyšet klasické básničky Jiřího Žáčka, Jiřího Zahradníčka, Karla Jaromíra Erbena, jehož Polednice nakonec zazněla v několikátém provedení. Stejně zdařilá byla i recitace parodie Polednice od Jiřího Suchého, u níž jsme se všichni vesele bavili. I přes valnou většinu klasických čítankových básniček, jsme slyšeli i současné moderní autory, slovenskou poezii, ba i českou prózu. Tradiční odměnou soutěže byl památeční diplom a malá hmotná odměna. Tímto jmenovitě gratuluji výherkyním: Johaně Holečkové, Kristýně Horvátové, Kateřině Gorské, Míše Tomasové, Janě Paidarové, Veronice Arientové, Barboře Kolafové a Šárce Douskové, které postoupí do okresního kola a budou naši školu reprezentovat i před širší veřejností.

Připravila: Mgr. Ivana Nekulová

2018-03-02T11:40:55+00:00 Březen 2, 2018|Nezařazené|