Vážení rodiče,

dovolte, abychom vás seznámili s průběhem screeningového testování, které na škole proběhne 22. a 29. listopadu.

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Testování proběhne ve stejném režimu, jako tomu bylo během září. Žáci, kteří docházejí do školní družiny, budou otestováni po příchodu, ostatní žáci se testují v 7:40 ve svých kmenových učebnách, aby v 8:00 mohla být zahájena výuka. Pokud bude test pozitivní, bude žák/yně umístěn/a do izolační místnosti a budeme vás kontaktovat. Následuje objednání termínu PCR testu a postupuje se dle pokynů dětského lékaře.

Testovat se bude stejnými antigenními testy jako v minulosti – samoodběr výtěrem z nosu. Očkovaní žáci se mohou v případě zájmu otestovat také.

Obecně pár informací k samotnému testování od MŠMT:

  • Testování proběhne ve dvou termínech – 22. a 29. 11. 2021.
  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.
  • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokážou OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech).
    • Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvodů potvrzené lékařem)
  • Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech.
  • V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
  • Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut.
  • Důležité: MŠMT a MZd ČR si uvědomují, že citlivost těchto testů není dokonalá. Přesto dokážou zásadním způsobem snížit pravděpodobnost nákazy ve škole. Každý zachycený případ pomáhá. Testování neznamená 100% ochranu! I nadále je nutné dodržovat ostatní režimová opatření.

Více informací ke screeningovému testování naleznete ZDE.