Sběr odpadu z valu za školou 24. 10.

Ekotým ve spolupráci s parlamentem vyčistil od odpadků val za ZŠ Kaplického. Zúčastnili se žáci od 4. do 9. ročníku a všichni pracovali v plném nasazení. Tato akce byla velmi úspěšná a podařilo se vytřídit a odnést velké množství odpadu. Po tomto zákroku byl val vyčištěný. Kéž by to tak zůstalo.