Poslední říjnový den se žáci 7. třídy zúčastnili výukového program Recyklace očima mladého vědce. Ten podporuje vzdělávání dětí v oblasti třídění a recyklace bakterií a elektroodpadu a zdůrazňuje vliv člověka na přírodu. S finanční podporou SFŽP ČR jej vytvořila a zajišťuje společnost Recyklohraní. S Mladým vědcem je výuka vedena badatelsky a z části také v přírodě. Součástí jsou hravé pokusy.

Žáci například měřili pH různých typů vod, porovnávali typy půd a také si zkusili vytvořit vlastní čističku vody. Pomocí teorie, která začátku programu předcházela, zjistili, že půda v okolí školy je jílovitého charakteru a také zjišťovali, jaké plodiny jsou vhodné pro pěstování na školních pozemcích.

Mgr. Lucie Bartošová