Vážení rodiče, abychom ušetřili trochu toho papíru, posílám přihlášku do kroužku 3D tisk a robotika. Navazuje na loňský kroužek Informáček, ale bude trochu obohacen. Někteří z vás mi již psali e-mail, přesto prosím o vyplnění přihlášky.

Termín konání: čtvrtek 14:30–16:00 v jazykové učebně.

První setkání proběhne 24. září 2020.

Kroužek je zdarma.

Odkaz na přihlášku: https://forms.gle/PVRR7xTCRNXghyQX9

Lukáš Javůrek