Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,

díky projektu Odpískej nudu s McDonald’s Cupem se tisíce malých fotbalistů i fotbalistek již téměř dva měsíce baví, vzdělávají a inspirují fotbalem. Navzdory omezené výuce na základních školách i stále omezenému sportování.

Život nás i našich dětí se naštěstí pomalu vrací do starých kolejí a jsme moc rádi, že jsme mohli dětem i Vám toto nelehké období zpestřit moderní nabídkou pohybových aktivit, inspirací k tréninku i zdravotní osvětou, proč je pohyb důležitý.

Děkujeme Vám, že o projektu Odpískej nudu s McDonlad’s Cupem předáváte rodičům i dětem informace!

Jdeme do finále – ale ještě nekončíme.

První fáze McDonald’s Cup: Tréninkové výzvy se uzavře 7. června ve 23:59. Do této doby mohou děti absolvovat nejen poslední úroveň Tréninkové výzvy – Reprezentaci – ale také ti, které rodiče dosud do Projektu neregistrovali, mají stále čas stihnout splnit všechny úrovně počínaje Školním kolem.

Klukům a holkám, které zvládnou všechna cvičení a kvízy ve všech úrovních první fáze od Školního kola po Reprezentaci se od 10. do 30. června otevře druhá fáze soutěže, ve které bude jejich úkolem zaslat organizátorům co nejlepší motivační video na téma „Já a fotbal”. Kreativitě a originalitě zpracování se meze nekladou a my se již teď těšíme na pestrá videa malých sportovců.

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,

ještě jednou Vám děkujeme za podporu Projektu a prosíme Vás o předání znění tohoto emailu rodičům Vašich žáků či sdílení informací a edukativních videí Projektu obsažených na webové stránce či na sociálních sítích Vašich škol.

Srdečně Vám děkujeme za Váš cenný čas a úsilí a přejeme Vám i dětem co nejklidnější a nejradostnější návrat do běžného života na základních školách.

Odpískej nudu s McDonald’s Cupem!

S úctou a s pozdravem,

Tým McDonald’s Cup