Vážení rodiče,

dovolte mi abych vás seznámil s následujícími pravidly, která nás budu provázet od 3.1.2022. Jedná se o:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  1. případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
 • Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečnímtestování), jsou následující:
  • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  •  jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
  • o používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • o vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  • o používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • o dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a
  • o dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
  • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
  • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Žádám vás o předávání informace o pozitivním PCR testu vašeho dítěte z důvodu menší incidence ve škole.

Odkazy k využití:

https://www.edu.cz/predbena-informace-msmt-ke-zmenam-mimoradnych-opatreni-mzd-s-ucinnosti-od-3-1-2022-pro-skoly-a-skolska-zarizeni/

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-27-10-2021-ke-screeningovemu-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-14-12-2021-a-od-3-1-2022.pdf

 

Děkuji a přeji klidný start do nového roku.

Zeronik Pavel

ředitel školy

 

Veškeré změny v testování ve školách a školských zařízeních platné od 3. 1. 2022 jsou podrobně popsány v Aktualitě MŠMT o změnách mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (vydaná 30. 12. 2021).

Aktuální změny ve screeningovém testování ve školství pomůže vysvětlit Aktualizovaný manuál ke screeningovému testování (30. 12. 2021).