Žáci devátého ročníku navštívili vzdělávací program v IQ Landii. Jejich úkolem bylo sestavit a naprogramovat jednoduchého robota s čidly. Před sestavením probíhalo seznámení s pojmem robotika, vysvětlování fungování programu a nahrání programu do robota.

Ze začátku se to zdálo jako velmi těžký úkol, ale nakonec všichni robota sestavili a naprogramovali.