Waldorfské třídy v Liberci, při ZŠ Kaplického, otevírají ve školním roce 2022/23 svojí další 1. třídu a rádi mezi námi přivítáme nové děti.
Pro nábor nových prvňáčků připravujeme Waldorfský klubík pro předškoláky a řadu dalších informativních akcí, kde se dozvíte více o waldorfské pedagogice, Waldorfských třídách v Liberci apod.
Připravujeme:
  • Od 2.2. Klubíky pro předškoláky, více informací a registrace  zde.
  • 2.2. a 9.2. Den otevřených dveří (proběhne v rámci klubíku pro předškoláky)
  • 23.2. a 2.3. Besedu o waldorfu  (proběhne v rámci klubíku pro předškoláky)
  • Zážitkový den s Ivou Bečvářovou, termín bude upřesněn na webových stránkách dodatečně, prosím sledujte.
Předzápisové pohovory budou předběžně probíhat  28. – 30. března.
 
Více informací naleznete – zde.