Na konci měsíce ledna se v naší družině uskutečnila celodružinová akce s názvem: Kolik zvládneš sněhuláků…

Žáci se svým oddělením a paní vychovatelkou v jednotlivé dny stavěli na školní zahradě tolik sněhuláků, kolik sami zvládli.
Soutěž byla i v rámci družiny vyhodnocena takto:
  • 1. místo získalo oddělení ZELEŇÁSKŮ (přípravná třída)
    • soutěžilo 5 účastníků a zvládli krásných 5 sněhuláků
  • 2. místo obsadilo oddělení ČERVEŇÁSKŮ společně s oddělením ŽLUŤÁSKŮ
    • Červeňásci při počtu 19 účastníků zvládli postavit 15 sněhuláků, ale za to velice originálních 😉
    • Žluťásci při počtu 14 účastníků zvládli postavit úžasných 14 sněhuláků.
Všechna oddělení byla odměněna diplomem s umístěním a sladkou odměnou.