V rámci Výchovy k občanství se žáci VII.A seznámili s jednotlivými zeměmi Evropské unie.

Zajímalo nás, co je v jednotlivých zemích zajímavého z hlediska kulturního, politického, turistického a historického kontextu. Každý žák měl na starost jednu zemi, se kterou pak obeznámil celou třídu.

Jednotlivé projekty si můžete prohlédnout ve fotogalerii níže.