English Time

English Time

Naše škola se zapojila do projektu „English time“ uskutečňovaným libereckou jazykovou školou.

Čemu se tento projekt věnuje a komu je určen?

Je určen žákům 1. a 2. tříd základních škol. Projekt je zaměřen především na uplatňování a prohlubování mezipředmětových vazeb a jeho cílem je podpořit integraci angličtiny do výuky v 1.a 2.třídách  ZŠ prostřednictvím snadno použitelných metodických materiálů, školení a lekcí vedených rodilým mluvčím. V rámci projektu také vznikl internetový portál s interaktivními hrami pro děti, který mohou využívat především doma ( www.english-time.eu).

Tento projekt není zaměřen na výuku angličtiny jako samostatného předmětu, ale naopak vytváří podmínky pro to, aby se při krátkých aktivitách během standardní výuky využívala angličtina pro získávání nových poznatků a dětí se tak učily základy cizího jazyka nepřímo.

V praxi to tedy znamená, že nyní dochází jednou týdně do 1. a 2. třídy (a na koružek AJ) učitelka – rodilá mluvčí z Anglie, která vede 20minutový výstup angličtiny např. v hodině prvouky, matematiky, atd. Dalším cílem této rodilé mluvčí je ukázat třídní učitelce „jak na to“, protože to bude poté ona, kdo převezme po zkušební době její roli v tomto projektu a bude na děti v různých hodinách mluvit anglicky.

První výstupy již mají děti za sebou a podle jejich slov se jim to moc líbí. Jsme rádi a doufáme, že se projekt plně rozjede a děti se do něj aktivně zapojí.

2018-02-14T23:39:03+00:00 Únor 14, 2018|Nezařazené|