Pro víčka je určena plastová krabice ve velké šatně u učebny pracovních činností.