Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

V únoru zavítaly naše třídy 4.A a 4.B na jarní výuku dopravní výchovy. Během dvou vyučovacích hodin se děti seznámily pomocí názorných příkladů a ukázek na interaktivní tabuli s pravidly silničního provozu a ukázaly si mnohé situace v dopravě. V závěru školení si žáci rozdali cvičné učebnice, protože je bude čekat test.

Tento měsíc také proběhne školní kolo dopravní soutěže a výherní čtveřice žáků z každého ročníku (od 4. do 9. tříd) nás pak bude reprezentovat i v krajském kole.

Zkušení testy můžete vyzkoušet na  stránkách

http://www.ibesip.cz/

Dvě otázky:

1: V silničním provozu (kromě chodníků, cyklistické stezky a obytné nebo pěší zóny) smí cyklista jezdit samostatně od

  1. A) patnácti let
  2. B) deseti let
  3. C) dvanácti let

2: Řidič nesmí zastavit a stát

  1. A) v žádné, i přehledné zatáčce
  2. B) v nepřehledné zatáčce a její těsné blízkosti
  3. C) pouze v zatáčce vlevo

Mgr. M. Langpaulová

2018-03-06T18:33:24+00:00 Březen 6, 2018|Třída 6.A, Třída 6.B|