Naše škola spolupracuje s ekologickým střediskem DIVIZNA. Každá třída absolvuje jejich programy.

Žáci IX. třídy navštívili program s názvem Prales na talíři. Jak je již z názvu patrné, žáci se dozvěděli o dopadech pěstování palmy olejné na ekosystém tropického deštného lesa. Jejich úkolem bylo zamyslet se také nad řešením tohoto globálního problému vzhledem ke svému spotřebitelskému způsobu života.