Do prvních tříd zavítala 7. října milá návštěva. Jednalo se o čtenářky z 8. a 9. tříd, které našim malým prvňáčkům zpříjemnili čtvrteční dopoledne četbou klasické pohádky O pejskovi a kočičce. Všem zúčastněným se hodina líbila, a tak se dá očekávat, že se nejednalo o poslední návštěvu. Nápad se zrodil v hlavě Mgr. Martiny Vrané, která se inspirovala iniciativou Celé Česko čte dětem, jejímž cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a následně ve společnosti. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně.