6.B se vydala na výukový program Po stopách starořeckých hrdinů do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Vzhledem k takřka nulovému povědomí o řeckých bájích a pověstech se dá prohlásit, že program byl pro všechny zúčastněné přínosem a obohacením. Žáci se seznámili s několika antickými bohy, jak po stránce vzhledové, tak po stránce charakterové. V průběhu lekce se dozvěděli o všech významných bozích, kteří jsou zastoupeni ve Starých řeckých bájích a pověstech od Eduarda Petišky. Lekce byla velmi pěkně vedena pracovnicí KVK, která pokládala všemožné zvídavé otázky a dokázala udržet maximální pozornost všech zúčastněných. Žáci měli ve skupinkách také různorodé úkoly a sbírali body za správné či nápadité odpovědi. Skupinky měly za úkol např. doplnit komiks o Daidalovi a Ikarovi a následně ho převyprávět, poskládat přeházený text báje či kreativně vymyslet důvod, proč měl Tantalos a jeho potomci bílou skvrnu na lopatce. Všechny skupinky se úkolů zhostili bravurně. Celková zpětná vazba od žáků byla vesměs velmi pozitivní. Už nyní se třída těší na další akci v knihovně.