22.4. DEN ZEMĚ  A projektový ekoden

V pátek si všechny ročníky ve škole řekly o Dnu Země. Tematicky jsme to v dalších hodinách propojili s poznatky, které jsou u nás v eko škole připomínány pravidělně – třídění, sběr, šetření přírodních zdrojů, vysazování rostlin a stromů.. Naše třída vylepšila krabice na sběr pet víček a papíru, na videu jsme se podívali, jak se recykluje papír, připomněli jsme si školní ekokodex, který najdete u šaten ve vstupní hale, prošli jsme školu a u každé eko-nástěnky si řekli jak tomu máme rozumět a jestli to i děláme (do žluté popelnice házejte nejenn petlahve, ale i plastové čisté kelímky a igelitové tašky). Dokonce jsme DEN Země zapojili i do hudební výchovy, kde jsme se naučili písničku o Zemi.

2 krabice               v krabici 

Kluci hledají vhodná pet víčka na nápis

holky               kluci

tř. uč. Langpaulová