U příležitosti výročí 100 let od vzniku Československé republiky byl po celé zemi vysazován národní strom – lípa srdčitá. Naše škola u takové události nesměla chybět, s nadšením se zapojila a v pátek dne 2. listopadu vysadili žáci společně s učiteli tzv. královnu medonosných rostlin. Slavnostní akt provázel proslov pana ředitele Mgr. Zeronika a zazněla také státní hymna.

Zajímavostí jistě je, že v historii bývala lípa ztotožňována s ženskými božstvy, často s bohyní lásky. U Slovanů, Keltů i Germánů prý bývala stromem osudu. Věřilo se, že když zahyne lípa, vysazená na dvorci rodu, zanikne i celý rod. Lípa se může dožít až 1000 let, proto věřme, že její koruna poskytne dalším generacím žáků vzpomínku na významnou událost.

Tento slavnostní akt byl završením projektového vyučování, kdy žáci, v rámci výtvarné výchovy, praktických činností nebo výchovy k občanství, zpracovávali sté výročí vzniku republiky a vznikla tak tematická galerie, která zdobí chodby naší školy.

Děkujeme tímto všem učitelům a žákům za ochotu, kterou přípravě věnovali.

Mgr. Zdeňka Vítová, zástupce ředitele

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA