Školního kola zeměpisné olympiády se v letošním roce zúčastnilo ve třech kategoriích celkem 50 našich žáků a žákyň. Cílem tohoto úvodního kola bylo rozhodnout, kteří nejlepší geografové ve třech kategoriích nás budou reprezentovat v kole okresním. Tuto soutěž jsme připravili v prostředí Google učebny a účastníci odpovídali na otázky na školních tabletech.

Do okresního kola se nakonec probojovali:

Ondřej Cmunt, Filip Hanus a Šimon Leszkoven – 6. třídy – kategorie A

Tomáš Jirman, Vojtěch Mazánek a Matěj Musil – 7. třídy – kategorie B

Nela Kotrmanová, Tereza Heiplíková a Tereza Holinová – 8. třídy – kategorie C

Účastníci okresního kola si nejprve museli vytvořit účet v informačním systému Masarykovy univerzity v Brně, která poskytla své technické zázemí pro konání všech kol, počínaje okresním. O obsah se postarala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Naši soutěžící mohli využít výborného IT prostředí naší školy plněním úkolů ve třech částech soutěže, tj. práce s atlasem, písemném testu geografických znalostí a v praktické část.

  1. března jsme se dozvěděli výsledky.

Nejlepších umístění dosáhli nejmladší šesťáci, hlavně Ondřej Cmunt, který se v okrese Liberec umístil na krásném 7. místě (před ním jsou 3 žáci gymnázií). Také 11. místo Šimona Leszkoven a 15. místo Filipa Hanuse jsou příslibem pro další roky. Všichni jsou žáky 6.B.

Také výsledky ostatních reprezentantů školy, kteří se umístili většinou ve třetí desítce jsou příslibem pro další ročníky.

Všem děkujeme za reprezentaci a věříme v další rozvoj jejich zeměpisných znalostí a dovedností.