Po pěti letech k nám v pondělí 20. 9. opět zavítali lektoři ze skupiny Recyklohraní se svým programem Tonda Obal na cestách. Každá třída se zúčastnila jednoho výukového bloku, kde se dozvěděla více o třídění odpadů jejich recyklaci, a proč je důležité odpad vlastně vůbec nevytvářet. Během 45 minut žáci zjistili, něco o spalovnách, třídičkách, obnovitelných zdrojích a zároveň si sami zkusili vytřídit různé typy odpadků.

Jako Ekoškola chceme žáky směřovat k větší péči o životní prostředí a zamýšlení se nad svým jednáním. Proto jsme velmi rádi, že žáky program oslovil a všichni vymýšleli skvělé dotazy a zapojili se do debaty.

Pokud Vás toto téma zajímá a chcete se dozvědět ještě spoustu zajímavých informací nebo si zahrát pár eko-her, podívejte se na stránky https://tonda-obal.cz/, kde najdete vše důležité.