4.11. jsme se žáky 6. a 7. tříd navštívili bývalý koncentrační tábor Terezín. Prohlídka byla rozdělena na tři části: nejpoutavější byla komentovaná prohlídka Malé pevnosti, která fungovala jako věznice a v době 2. světové války jako koncentrační tábor pro politické vězně a Židy. Dále jsme si prohlédli Muzeum Terezínského ghetta a Magdeburská kasárna.
Chci touto cestou poděkovat rodičům zúčastněných dětí za spolupráci a důvěru.
A opět ještě jednou cestovní kanceláři KRISTOF za přípravu zájezdu a za bezpečnou dopravu.
Za pedagogický dohled
Jitka Netušilová