Účelem projektu bylo přetvoření nevyužívaného koutu školní zahrady v Eko – výukově relační prostor a výukových prvků s cílem dosáhnout lepšího environmentálního vzdělávání dětí a mládeže. Zahrada prošla úpravou, například úpravou keřů a stromů, srovnáním půdy a vysázení nových keřů. Největší investicí byla výstavba zastřešené výukové učebny, která je dominantou zahrady. Okolo ní jsou výukové prvky, na kterých se podíleli žáci i jejich rodiče. Vznikl hmatový chodník, hmyzí hotel a také ptačí ráj. Každá třída si sestavila svoji ptačí budku nebo krmítko. Naše práce nekončí, v říjnu jsme vysázeli ovocné stromy. Dále budeme pokračovat ve výukových tabulích, na kterých spolupracujeme s Jizerskohorským spolkem.
Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje