V pátek 6. 12. se konalo další z řady setkání žákovských parlamentů na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje. Tentokrát bylo hlavním tématem sdílení zkušeností s pořádáním speciálních dnů a akcí. Za naši školu jsme vybrali akci doggtrekking, která se loni velmi povedla a uvažujeme o jejím zopakování.