K 1.třídě:
Ve čtvrtek 18.11. proběhlo v první waldorfské třídě slavnostní předávání pentatonických fléten. Děti prošly Příběhem o pasáčkovi, stromu a flétně, který jim ukazoval cestu vytvoření a oživení flétny v prožitku stromu a větru. Pentatonické flétny teď budou děti pravidelně provázet v rytmické části epochy i v hodinách hudební výchovy. Budou samy prožívat své vlastní melodie ve světě pentatoniky, ve světě volně plynoucí fantazie a harmonie. Všichni se už velmi těší na svá hudební díla i společnou hru.
K 3. třídě:
Ve čtvrtek 18.11. byli třeťáci pasováni na pokročilé flétnisty. Při slavnostním ceremoniálu dostali krásné dřevěné sopránové zobcové flétny. Za zvuků zvonkohry prošli po “duhovém mostě” a opustili tak svět snové, harmonizující a zklidňující nálady pentatonických fléten a vstoupili (každý svým charakteristickým tónem) do světa hudby s pevným a pravidelným řádem. S přechodem rubikonu totiž přichází potřeba pevného zakotvení v základním tónu. Tonální cítění i prožitek durové a mollové tonality dětem dává pocit jistoty a uzemnění, který právě v tomto věku potřebují. Svou přechodovou slavnost si všichni velmi pěkně prožili.