Po dlouhých celoročních přípravách, tvorbě mnoha plakátů, vyházení tun odpadu, zasazení mnoha rostlin a dalšího snažení jsme se dočkali auditu naší Ekoškoly. Jedno dopoledne k nám dorazil zástupce Ekoškoly, aby zhodnotil, zda se nám snaha vyplatila. Pečlivě jsme procházeli naše plány, povedené i nepovedené akce, analýzy školy z hlediska životního prostředí a nakonec se povedlo! Po čtyřech letech jsme znovu obhájili titul Ekoškola!

S obhajobou titulu je samozřejmě spojeno i slavnostní předávání, které proběhlo 16. 6. 2022 v Praze na Staroměstské radnici. Vybrané zástupkyně Ekotýmu tedy jely do Prahy, kde si titul převzaly. V překrásných prostorách Brožíkova sálu se sešlo mnoho škol, mezi nimiž jsme poznali i naše sousedy ze ZŠ Švermova v Liberci, kterým posíláme velkou gratulaci. Ocenění předával nejen vedoucí Ekoškoly, ale dokonce i zástupci ministerstev školství a zemědělství, což jen podtrhlo důležitost fungování Ekoškol a to, že je práce našich žáků opravdu oceňována. To vše dodalo našim skvělým zástupkyním Ekotýmu potřebný drive a motivaci k dalšímu pokračování a šíření ekologické myšlenky mezi ostatní spolužáky.

A kdo všechno stojí za tímto velkým úspěchem? Největší díky patří samozřejmě všem členům Ekotýmu za jejich pečlivou práci, protože bez nich by to nešlo. Stejně tak jsme vděční našemu vedení za obrovskou podporu a hlavně nesmíme zapomenout na pana školníka, který nám ochotně pomáhá v našem snažení. DĚKUJEME!

Další audit a obhajoba titulu nás čekají za 3 roky. Do té doby máme sice před sebou spoustu práce, ale s tolika skvělými žáky, kteří se do programu zapojili a novou vedoucí ekokroužku u nás ve škole, paní učitelkou Saurovou, to bude jistě hračka. Pro letošní školní rok se tedy loučíme, ale od září se těšíme na všechny původní i nové Ekotýmáky z řad žáků, učitelů i rodičů.

Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny,

Michaela Miháliková a Ekotým ZŠ Kaplického