Jak jistě víte, naše škola se zapojuje do sběru papíru a vedeme si poměrně dobře. Letos se nám povedlo z tříděného odpadu ve škole a z papíru přineseného žáky odvézt k recyklaci téměř 8 tun papíru. Moc si vážíme snahy všech žáků i rodičů, kteří se do sběru zapojili, protože díky tomu se naše škola umístila na krásném 2. místě v „Soutěži s panem Popelou“ od společnosti FCC. Do školy tak putují věcné ceny v hodnotě 5 000 Kč.

A kdo jsou ti nejlepší sběrači? Mezi jednotlivci jsou to Tadeáš Fabián ze 4. A (313 kg), Jakub Okajček z 1. B (281 kg) a Matěj Fel z 5. A (275 kg). Na jednotlivce je to opravdu úctyhodný výkon! A nejlepší třída? S celkovým počtem 726 kg papíru vyhrála třída 4. A, kde se zapojilo dokonce 16 žáků. GRATULUJEME!

Všem zúčastněným velice děkujeme! Jsme rádi, že pomáháte třídit a recyklovat a doufáme, že v příštím roce se nás zapojí ještě o kousek víc! Není to totiž jen o tom být nejlepší, ale především o tom, udělat dobrý skutek a trochu ulevit přírodě kolem nás. Každé kilo se počítá.

Michaela Miháliková a Ekotým ZŠ Kaplického