Statutární město Liberec s partnerským městem Žitava vyhlásilo začátkem školního roku literární soutěž pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ na téma: „Jak být rytířem dneška.“

 

Vymyšlený nebo skutečný příběh musel mít dobrý konec, zpracování tématu bylo volné – komiks, báseň, pohádka, povídka či jiný literární útvar.

 

Žáci naší školy se nejprve důkladně připravili, bádali o životě dávných rytířů – jejich výchově, výcviku dovednostech a ctnostech.

 

Poté se zamysleli, porozhlédli a rytíře dneška vypátrali i ve svém okolí. Stačilo jen jejich příběh napsat, ilustrovat a poslat do soutěže. Pak již jen netrpělivě čekali na obálku s pozvánkou pro finalisty, kteří se účastnili velkolepého tematického programu se slavnostním vyhlášením vítězů.

Z naší školy bylo do finále pozváno celkem sedm žáků:

Antonín Skřivánek ze 3.A, Nela Kotrmanová ze 3.B a 5 žáků ze 4.A:

Alena Kubášová, Veronika Zajícová, Matěj Horecký, Adéla Chrastecká a Tereza Doležalová.

 

Ve velkém sále KVK se 19. listopadu sešlo celkem 60 finalistů. Po bohatém programu (např. putování strojem času, rytířské souboje, výuka středověkých tanců apod.) osobně rytíř Roland ocenil deset vítězů bez pořadí.

 

Jména 5 vítězů z naší školy: Nela Kotrmanová ze 3.B a žáci 4.A: Alena Kubášová, Adélka Chrastecká, Tereza Doležalová, Matěj Horecký, který jako jediný účastník zaslal do soutěže báseň.

 

Gratulujeme vítězům i finalistům!

 

Vítězné práce budou uveřejněné v Radničním zpravodaji a ve školním časopise Kapličák.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

pb190609   OLYMPUS DIGITAL CAMERA