Vítejte u elektronického zápisníku našeho školního parlamentu.

Dovolte, abychom Vás seznámili s průběhem zasedání školního parlamentu, které se uskutečnilo 14. února 2018. Odstartovali jsme novou éru školního parlamentu a už teď se těšíme, jaké změny pro vás připravujeme.

 

Rozpočet parlamentu na akce v tomto kalendářním roce

 • parlament obdrží finanční prostředky, se kterými bude nakládat dle svého uvážen

Škola má nové logo – pojďme ho začít používat

 • zhotovíme designový návrh triček parlamenťáků
 • budeme se zabývat výzdobou chodeb

Každá třída si připraví svůj projekt – co bychom chtěli a mohli na naší škole zlepšit či změnit

 • kvalitně připravený projekt, o kterém se následně budeme následně hlasovat v rámci parlamentu a poté se uskuteční školní volby, kde se bude moci vyjádřit každý
 • vymyslet aspekty takové přípravy
  1. vhodně zvolené téma
  2. pravidla projektu – co všechno je potřeba udělat, aby byl projekt životaschopný
  3. náklady na projekt – předběžný odhad rozpočtu
  4. kampaň – jak obeznámit žáky s našimi projekty
  5. plakát – vytvoření jednoduchého a úderného plakátu
  6. další informace – kontakt na tiskového mluvčího projektu, doplňující informace apod.

Příklady projektů

   • změna zvonění;
   • školní radio;
   • odpočinková zóna;
   • grafika na chodbách v přízemí;
   • grafika v chodbě u ředitelny;
   • venkovní prostory – hřiště;
   • tematické dny;
   • světová kuchyně v naší jídelně – tematický týden, kdy by každý den bylo jídlo typické pro nějakou zemi, žáci by připravili plakáty, kde bychom se o stravování ve vybraných zemích dozvěděli více.

Návrhy na projekty, které bychom mohli zrealizovat do konce školního roku

   • Barevný týden
   • Den učitelů – 28. března
   • Den hudby
   • možnost zřízení FB profilu naší školy
   • hudební a rozhlasová okénka školního rozhlasu
   • zjednosměrnění ulice před školou
   • kultivace nejbližšího okolí školy

Zástupci parlamentu mají do příštího setkání vymyslet a konkrétně nastínit projekt, který by chtěli realizovat – proberou tyto možnosti se svou třídou a přijdou s prvními nápady na naše setkání. Dále žáci promyslí, jaké větší projekty by mohla škola realizovat do konce tohoto kalendářního roku. Promyslíme i náměty na parlamenťácká trička.

 

Mgr. Lukáš Javůrek