Vyhlašujeme fotosoutěž o nejlepší fotku alias zátiší s knihou pro celý 2. stupeň ZŠ.

Vyfoťte svou aktuálně čtenou/přečtenou knihu s takovým pozadím/zátiším, které vystihuje obsah knihy (o čem ta kniha je). Uvedu příklad: Pepíček zrovna čte knihu o tom, jak se pěstuje zelenina. Tak si připraví na stole různé druhy zeleniny a k tomu přidá tuto knihu. Vyfotí a pošle. Nebo, kniha D. Walliamse – Nejhorší učitelé na světě; u PC, kde je vidět spousta emailů se zadanými úkoly, stojí kniha a vedle jsou sešity, prac. listy, učebnice … ukázka toho, kolik toho dnes žáci mají.

Bude se hodnotit originalita pořízené fotografie, na které nebudou žádné vulgární prvky! Pokud ano, fotografie bude okamžitě vyloučena ze soutěže.
Nejlepší 3 fotografie z celého druhého stupně získají čestné místo na webových stránkách školy.

Odměny
1. místo: poukázka do knihkupectví v hodnotě 500 Kč + sladká odměna
2. místo: poukázka do knihkupectví v hodnotě 300 Kč + sladká odměna
3. místo: poukázka do knihkupectví v hodnotě 200 Kč + sladká odměna

Termín odevzdání: 18. 3. 2021 v 16:00

Odevzdává se v Google Učebnách příslušných vyučujících.