V úterý 1.6.2021 jsme si všichni ve školní družině užili svůj DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN. Na děti čekaly různé stanoviště se sportovní a zábavnou tematikou – od skoku do dálky, přes střelbu na terč až po snědení suchého knedlíku na čas.
Na závěr a po sečtení bodů z disciplín jsme v každém oddělení vyhlásily první tři místa, která byla odměněna diplomem a sladkou odměnou. Drobně odměněni byly však všichni ze zúčastněných.?