Akce 72 hodin je celostátní projekt, díky kterému bychom se měli více věnovat péči o přírodu a smýšlet trošku ekologičtěji. Stanovený termín akce byl 14. – 17. 10. 2021, ale každý si může svých 72 hodin začít počítat, kdy chce. Cílem je totiž výzvu alespoň zkusit.

Náš ekotým se zapojil hned do několika výzev:

  • 72 hodin třídím odpad
  • 72 hodin bez plýtvání jídlem
  • 72 hodin bez technologií
  • 72 hodin šetřím energii a vodu
  • 72 hodin péče o přírodu
  • 72 hodin dělání radosti

Každý člen si tak během čtvrtka, pátku a víkendu více uvědomoval svůj vliv na životní prostředí a doufejme, že něco předal i dál svému okolí.

Na pátek jsme si dali na dvě hodiny „volno“ a na popud žáků jsme uklidili stráň za školou. Tím žáci začali plnit výzvu Péče o přírodu, Třídění odpadu a také Dělání radosti, protože z takového nadšení, se kterým se žáci do úklidu pustili, jsem měla největší radost já. Ohákli jsme se do týmových triček, naplnili termosky čajem, nasadili rukavice, vzali odpadkové pytle a vyrazili na úklid.

Musím říct, že lehká práce to nebyla, protože jsme společně během 2 hodin odtahali a roztřídili více než 15 obrovských pytlů, matraci a dokonce i jízdní kolo. Dokud žáci takový nepořádek sami nevidí a neuklízí, málokdy si uvědomí, že odhozený papírek na zem je něco špatného. Po této zkušenosti by si tak mohli více uvědomovat, co s odpadky dělají a upozorňovat na to i ostatní spolužáky.

Celou akci hodnotím za velmi vydařenou a chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným za jejich pomoc přírodě.

Michaela Miháliková, vedoucí EkoTýmu