Zveme naše žáky k účasti na 30. ročníku tradiční soutěže Moje město Liberec, která je určena žákům 6. – 9. tříd. Soutěž pořádá V-klub při DDM Větrník ve spolupráci s Eurocentrem Liberec.

Soutěž s podtitulkem Liberecká nej: Evropské zajímavosti na severu Čech je pojata tak, aby podnítila zájem o město, ve kterém žijeme, a jeho okolí.

Přihlášku je nutné dopravit vytištěnou a podepsanou od rodičů/zákonných zástupců do V-klubu (ulice 5. května 36, Liberec) nejpozději do 15. 3. 2021.

Liberec, malebné město zasazené ve středu Evropy na pomezí polských a německých hranic, ukrývá spoustu zajímavostí. Pojďte ho s námi poznat. V roce 2021 jsme se zaměřili na to, v čem Liberec vyniká. Přihlaste se do soutěže, vyplňte soutěžní arch, udělejte pár fotek a vyhrajte zajímavé ceny!


PROPOZICE ZDE


Kategorie:

I. kategorie: 6. a 7. třída ZŠ; prima a sekunda gymnázií

II. kategorie: 8. a 9. třída ZŠ; tercie a kvarta gymnázií

Termín zveřejnění soutěžních materiálů: 15. 2. 2021

Termín odevzdání přihlášek: 15. 3. 2021

Termín odevzdání soutěžních archů: 12. 4. 2021 na email: mojemestoliberec@seznam.cz